คิงออร์แกนิค
ผลิตภัณฑ์
สินค้าทั้งหมด
ผัก ผลไม้ และธัญพืช
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และไข่ไก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สต๊อกประจำวันพร้อมส่ง
ผลิตภัณฑ์
สินค้าทั้งหมด
ผัก ผลไม้ และธัญพืช
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และไข่ไก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สต๊อกประจำวันพร้อมส่ง

Hidden

Hidden

กรุณาชำระเงินผ่านธนาคาร / Bank Transfer Payment Confirm

Bank / ธนาคาร: Kasikorn Bank (กสิกรไทย)
Account No / เลขที่บัญชี : 724-101-7995
Account Name / ชื่อบัญชี : KING FRESH FARM (คิง เฟรช ฟาร์ม)

หรือสแกน QR Code ข้างล่างเพื่อชำระผ่าน Mobile App หรือ Internet Banking
 (รับชำระผ่านบัตรเครดิต สำหรับยอดโอนขั้นต่ำ 1,000 บาทค่ะ)

Sale Order No. / เลขที่ใบสั่งซื้อ :

Sale Order No. / เลขที่ใบสั่งซื้อ :

Amount / จำนวนเงิน :

Amount / จำนวนเงิน :

Screen shot / หลักฐานการโอน :

ลากและวางไฟล์ที่นี่ (จำกัด 2MB)

Screen shot / หลักฐานการโอน :

ลากและวางไฟล์ที่นี่ (จำกัด 2MB)